szczawnica przyjazna turystom

Szczawnica przyjazna turystom

Szczawnica przyjazna turystom Szczawnica został wyróżniona certyfikatem „Gmina przyjazna turystom”. Wyróżnienie to świadczy o uznaniu jakim nasze miasto cieszy się w branży turystycznej. O pozycji miasta na mapie turystycznej Polski świadczy również ilość osób odwiedzających Szczawnicę zwłaszcza w sezonie letnim. Za otrzymanym wyróżnieniem pójdą również niewątpliwie profity dla miasta. Pomoże w tym publikacja o dostępnych…